Рейтинг және аккредитация

Бас Рейтинг – 2016

 ЖОО Ұлттық рейтингісі

2016 жылдың 12 шілдесінде Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) жариялаған Қазақстанның үздік техникалық ЖОО Ұлттық рейтингісінде ҚазККА 9 орынды иеленді. 

  1. 3 аралық сауалнамалар арқылы баллдарды бөлу келесі кестеде берілген  (2014 мен 2016 салыстыру):

Жыл

Сауалнама-1

ЖОО-ның академиялық қызмет түрі

Сауалнама 2 –Сарапшы бағасы

Сауалнама 3 –Жұмыс берушінің беделі

Қорытынды баға

2016

39,17

8,84

8,76

56,77

2015

29,61

10,06

3,64

43,31

2014

24,18

7,5

8,5

40,18

 

2016 ж.  Ұлттық рейтинг бойынша ҚазККА білім беру бағдарламаларының  рейтингі

1 кесте – Бакалавриат

ҰР орны 2016

 

  Білім беру бағдарламасының аты

1

5В090900 – Көліктегі логистика

5В071300 - Көлік, көлік техникасы және технологиялар

5В090100 – Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті  пайдалану

5В074500 – Көліктегі құрылыс

2

5В071800 - Электроэнергетика

3

5В070200 – Автоматтандыру және басқару

4

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар

 

2 кесте  – Магистратура

ҰР орны 2016

 

Білім беру бағдарламасының аты

1

6М090900 - Көліктегі логистика

6М071300 - Көлік, көлік техникасы және технологиялар

6М090100 - Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті  пайдалану

6М074500 - Көліктегі құрылыс

2

6М071800 - Электроэнергетика

3

6М070200 – Автоматтандыру және басқару

4

6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар

Сертификаттар


Аккредитация


      2013-14 оқу жылында Академия бакалавриаттың 11 оқу бағдарламалары және магистратураның 10 мамандығы бойынша, 2015-16 ж. бакалавриаттың 4 оқу бағдарламалары және докторантураның 1 мамандығы бойынша    институционалды және 2014-15 оқу жылында мамандандырылған аккредитациядан сәтті өтті.