Оқу үрдісін ұйымдастыру


Академиялық күнтізбе

Сабақ кестесі

Оқу процесінің кестесі

Қорытынды аттестаттау жүргізу кестесі

Элективті пәндер каталогы

Студенттер берешектері

2017 жылы магистратура мамандықтары бойынша кешенді емтихандарды қабылдау үшін мемлекеттік аттестациялық комиссияларының құрамын бекіту туралы

2017 жылы магистратура мамандықтары бойынша кешенді емтихандарды қабылдау үшін мемлекеттік аттестациялық комиссияларының құрамын бекіту туралы

2017 жылы мемлекеттік емтихан қабылдауға және дипломдық жұмыстарды қорғау үшін мемлекеттік аттестациялық комиссияларының құрамын бекіту туралы

2017 жылы кешенді емтихандарды қабылдау үшін мемлекеттік аттестациялық комиссиясының құрамын бекіту туралы

2016-2017 оқу жылы бакалавр, магистратура (докторантура)мамандықтары бойынша қорытынды аттестаттаудың шешімімен келіспеген білім алушылардың апелляциясын өткізу мақсатында аппеляциялық комиссия құрамдарын бекіту туралы